موسسه آموزش زبان آرش‌نیا

شرایط و ضوابط کلاسهای گروهی

۱.در هر ترم گروهی زبان آموزان تنها ۳ جلسه اجازه غیبت خواهند داشت. 

امکان هولد (نگه داشتن) جلسات یا ترم امکان پذیر نمیباشد .

۲. هرگونه درخواست تغییر در روند کلاس (مثل تغییر روز و ساعت) تنها با هماهنگی موسسه و در صورت وجود ظرفیت در کلاسهای دیگر امکان پذیر خواهد بود.

در صورت تغییر کلاس، احتمال تغییر استاد و ایجاد تفاوت در تعداد جلسات باقی مانده وجود دارد.

۳. در صورت عدم شرکت در جلسات هر ترم هزینه ترم سوخت خواهد شد.

۴. شهریه کلاس میبایست تا قبل از جلسه اول بصورت کامل تسویه گردد.

۵. ابزارها و متریال های آموزش در کلاس آنلاین متفاوت از آموزش های استاد آرش نیا میباشد لذا شیوه تدریس و برگزاری کلاس ها متفاوت خواهند بود ولی چنانچه این آموزش ها به صورت همزمان مطالعه شوند یادگیری سرعت پیدا کرده و مکمل یکدیگر خواهند بود.

۶. ویدئو هر جلسه شما به صورت خودکار ضبط میشود و به مدت ۲۰ روز در سامانه قابل مشاهده میباشد و پس از ۲۰ روز حذف میگردد و چنانچه میخواهید بصورت دائمی فایل های آموزشی را داشته باشید حتماً به وسیله دستگاه شخصی خود آنها را ذخیره کنید.

۷. بعد از اتمام هر ترم آموزشی امتحان کتبی و شفاهی انجام خواهد شد.

۸. در صورت درخواست برای عودت وجه: در صورتی که کلاس برگزار نشده باشد شهریه کلاس با کسر ۱۵ درصد از مبلغ کل ثبت نام عودت داده خواهد شد. و در صورتیکه کلاس برگزار شده باشد عودت وجه به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.