موسسه آموزش زبان آرش‌نیا

شرایط و ضوابط کلاسهای گروهی

  1. در هر ترم زبان آموزان تنها ۳ جلسه اجازه غیبت خواهند داشت. در صورت نیاز با هماهنگی سوپروایزر هر دپارتمان جلسات پشتیبانی ۲۰ دقیقه ای بصورت رایگان در طول ترم برگزار خواهد شد.

۲. هرگونه درخواست تغییر در روند کلاس (مثل تغییر روز و ساعت) تنها با هماهنگی موسسه و وجود فایل مشابه امکان پذیر خواهد بود.

۳. در صورت عدم شرکت در جلسات هر ترم هزینه ترم سوخت خواهد شد.

۴. شهریه کلاس میبایست تا قبل از جلسه اول بصورت کامل تسویه گردد.

۵. ابزارها و متریال های آموزش در کلاس آنلاین متفاوت از آموزش های استاد آرش نیا میباشد لذا شیوه تدریس و برگزاری کلاس ها متفاوت خواهند بود ولی چنانچه این آموزش ها به صورت همزمان مطالعه شوند یادگیری سرعت پیدا کرده و مکمل یکدیگر خواهند بود.

۶. ویدئو هر جلسه شما به صورت خودکار ضبط میشود و به مدت ۱۰ روز در سامانه قابل مشاهده میباشد و پس از ۱۰ روز حذف میگردد و چنانچه میخواهید بصورت دائمی فایل های آموزشی را داشته باشید حتماً به وسیله دستگاه شخصی خود آنها را ذخیره کنید.

۷. بعد از اتمام هر ترم آموزشی امتحان کتبی و شفاهی انجام خواهد شد.

۸. در صورت درخواست برای عودت وجه: در صورتی که کلاس برگزار نشده باشد شهریه کلاس با کسر ۵درصد از مبلغ کل ثبت نام عودت داده خواهد شد. و در صورتیکه کلاس برگزار شده باشد عودت وجه به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.