کلاس‌های پشتیبانی VIP Plus

موسسه آموزش زبان آرش نیا

با هدف مرتفع شدن تقاضای مکالمه تعاملی زبان آموزان محترم
اقدام به برگزاری دوره های پشتیبانی آنلاین می‌نماید

پلتفرم قدرتمند

برگزاری کلاس‌های آنلاین در پلتفرم قدرتمند
با امکان ضبط هرجلسه و مشاهده تا ۲ هفته

محتوای مکمل آموزشی

تدریس مطالب بسته آموزشی
با استفاده از داستان کوتاه، فیلم و صوت آموزشی

تقویت مکالمه و تلفظ

تمرکز کلاس بر فعالیت های تعاملی و مکالمه محور
جهت تقویت مهارت مکالمه و تلفظ

کلاس‌های گروهی:

تمامی کلاس‌ها با بهره‌گیری از اساتید برجسته و با متد تدریس استاد آرش‌نیا برگزار می‌گردند.

طول هر دوره آموزشی ۳ ماه می‌باشد.

ظرفیت کلاس‌ها حداکثر ۱۰ نفر و یک جلسه در هفته و هر جلسه شامل یک ساعت آموزش می‌باشد.

هر ترم شامل ۱۲ جلسه آموزش و یک جلسه آزمون می‌باشد.

علاوه بر تدریس مطالب پکیج، از داستان کوتاه در کتابخانه مجازی، فیلم‌ و فایل‌های صوتی آموزشی استفاده می‌شود.

کلاس‌های خصوصی:

تمامی کلاس‌ها با بهره‌گیری از اساتید برجسته و با متد تدریس استاد آرش‌نیا برگزار می‌گردند.

طول هر دوره آموزشی ۳ ماه می‌باشد.

کلاس ها یک جلسه در هفته و به مدت ۲۰ الی ۳۰ دقیقه برگزار می‌شود.

هر ترم شامل ۱۲ جلسه آموزش و ۳ جلسه آزمون می‌باشد.

علاوه بر تدریس مطالب پکیج، از داستان کوتاه در کتابخانه مجازی، فیلم‌ و فایل‌های صوتی آموزشی استفاده می‌شود.