واحد کنترل کیفیت حامی مشتری

از اول فرآیند ثبت نام تا انتهای یادگیری زبان کنار شما هستیم ناظر بر خدمات ارائه شده، کیفیت پاسخگویی همکاران  و در هر قسمت از این فرآیند اگر رضایت شما جلب نشد شما می توانید با ما در ارتباط باشید.

نظرات شما محرمانه می باشد، فقط واحد  کنترل کیفیت و حامی مشتری در جریان قرار خواهند گرفت و ظرف ۴۸ ساعت کاری به مورد اعلام شده رسیدگی خواهد شد.